#KISAHSIAPA 16 : KUTUK

Karya 2:25 PM

#KISAHSIAPA 15 : IKHLAS

Karya 8:33 AM

5TH BATCH

#BLOGGERPANTAITIMUR

#BLOGGERPANTAITIMUR